ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (22)

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Αλοννήσου (2014-2019) Δήμαρχος - Βαφίνης Πέτρος

Πρόεδρος - Τσουκανάς K. Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος - Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης

Γραμματέας - Αναγνώστου Κική

Αντιδήμαρχος Οικονομικών - Αργυρίου Άγγελος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας - Καλογιάννης Κων/νος 

Μέλος - Καλογιάννης Θεόδωρος 

Μέλος - Σουτζούκης Βασίλειος 

Μέλος - Αγάλλου Σμαραγδή

Μέλος - Κυριαζή Μαγδαληνή

Μέλος - Χρήστου Δημήτριο

Μέλος - Τσουκανά Χριστίνα


Μέλος - Βλάικος Παναγιώτης

Μέλος - Αναγνώστου Παναγιώτης

Μέλος - Θεοδώρου Χαρίκλεια

Μέλος - Καρακατσάνης Απόστολος

Μέλος - Δροσάκης Κωνσταντίνος 

Μέλος - Ζαβαλιάδης Στέργιος

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
  • έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

Υποκατηγορίες

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (117)

Εδώ μπορείτε να δείτε τις δημοσιευμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου

Προβολή άρθρων...
Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ