ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ https://mail.alonissos.gov.gr Mon, 23 Oct 2017 06:31:32 +0300 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/2017 ΔΣ https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1150-prosklisi-se-synedriasi-21-2017-ds https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1150-prosklisi-se-synedriasi-21-2017-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                   Αλόννησος  5/10/2017                                                                                                                                                                                                     Αριθ. Πρωτ/λου 4450

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Παναγιώτη Κ. Τσουκανά, Πρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν.  Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 10 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Προκήρυξη για την πρόσληψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Αθληση για όλους περιόδου 2017 -2018

2  Εγκριση  διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2017 και β)διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 922,73 ευρω για την προμήθεια εδεσμάτων γλυκών και αλμυρών, αναψυκτικών κ.λ.π

3  Περί ανατροπής αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους

4  Προμήθεια εδεσμάτων και παράθεση γεύματος εκ μέρους του δήμου στους 70 επισκέπτες της Ομάδας Αιγαίου που θα πραγματοποιήση επίσκεψη στην Αλόννησο από 13  εως 15 Οκτωβρίου 2017 και θα πραγματοποιήση  μικροβιολογικες  εξετάσεις και ιατρεία όλων των ειδικοτήτων πλήν καρδιολογίας. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης 1.250,00 ευρω

5  Εγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης - Πρωτόκολλο Παραλαβής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

6  Εγκριση του αριθμ. 4367/2-10-2017  Γ Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 πρου/σμού 15.989,80 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

7  Εγκριση του αριθμ. 4364/2-10-2017 Β Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 πρου/σμού 23.002,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

8  Εγκριση της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης - Πρωτόκολλο Παραλαβής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

9  Εγκριση του Α Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

10  Αποδοχή ποσού 6.360,00 ευρω για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Γ κατανομή έτους 2017 από τους Κ.Α.Π   και    Κατανομή  του ποσού  στις σχολικές επιτροπές του δήμου

11  Περί αποδοχής και κατανομής πιστώσεων χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2016 και 2017

12  Εγκριση του αριθμ. 3628/17-08-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων πρου/σμού 2.417,50 ευρω χωρίς ΦΠΑ 24%

13  Περί διόρθωσης της υπαριθμ. 125/2017 απόφασης του δημοτικου συμβουλίου

14  Εγκριση του αριθμ. 4161/21-09-2017 Β Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πρου/σμού 3.487,50 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

15  Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

16  Εγκριση της  Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της Α Δόσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

17  Εγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής του έργου  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

18  Εγκριση 4ης αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017

19  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένα τέλη υδρευσης

20  γκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Π. Βαφίνη στις 23-9-2017 στα Κυθηρα , στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2017 στο Συνέδριο Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έγκριση   δαπάνης και διαθεση - ψήφιση   πίστωσης  1.300 ευρω

21  Εγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας του δημάρχου Π.Βαφίνη στις 14-9-2017  στο Βόλο, Λάρισα και Θεσ/νικη για υποθέσεις του δήμου και έγκριση δαπάνης    και διάθεση ψήφιση πίστωσης 650,00 ευρω

22  Περί αντικατάστασης διαχειριστή μεταφορών για το λεωφορείο ΒΟΕ 7314

23  Περί αντικατάστασης της Θεμελη Φιλίτσας  στην Τουριστική  Επιτροπή του δήμου

24  Εξέταση αίτησης κ. Ελένη Τζώρτζη

                                                                                                                          

                                                                                           Ο  Αντιπρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Δ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Thu, 05 Oct 2017 14:33:11 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/2017 ΔΣ https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1148-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-19-2017-ds https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1148-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-19-2017-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                   Αλόννησος  21/8/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 3680

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβας Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 25 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Ανανέωση  συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ παιδικού σταθμού και ΚΔΑΠ στα πλαίσια του προγράμματος  Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής  έτους 2017 - 2018

2  Περί  έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης

3  Περί ανακατανομής ποσού 4.000 ευρω από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για το έργο   με αριθμ. 2001ΣΕ05500002 Εκτέλεση  εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ΣΑΕ 055

4  Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5  Περί  έγκρισης  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής  της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

6  Περί  έγκρισης  του Α Πρωτοκόλλου Παραλαβής της  παροχής υπηρεσίας με τίτλο Κτηνιατρικές σημάνσεις, εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς δήμου Αλοννήσου

7  Περί έγκρισης της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης - Πρωτόκολλο  Παραλαβής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΕΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

8  Εγκριση    εκτέλεσης πρου/σμού Β τριμήνου 2017 του  Δ.Λ.Τ

9  Περί  διαγραφής οφειλών εκ παραδρομής από τέλη υδρευσης

10  Περί διαγραφής οφειλών εκ παραδρομής από τέλη ύδρευσης

                                                                                                                          

                                                                                                            Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                     Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Mon, 21 Aug 2017 12:21:56 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 18/2017 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1138-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds-18-2017 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1138-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds-18-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                     ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                          Αλόννησος   2/8/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 3292

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο, Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο, Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 1 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί 5ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2017

2  Περί 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2017

3  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

4  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Π. Βαφίνη στις 2-7-2017 στη Σκιάθο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 250,00 ευρω

5  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Π. Βαφίνη   στις      20-6-2017, στη Λάρισα και Βόλο και έγκριση της δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 900,00 ευρω

6  Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Εως ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

7  Περί 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ετους 2017 του ΔΛΤ

8  Περί 3ης Αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017 του ΔΛΤ

9  Περί εξέτασης αίτησης του κ.  Von Schirnding Nicolas για παροχή υδροδότησης στην οικοδομή του στην περιοχή  Καβάκια Αλοννήσου

10  Συμπαράσταση στον δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

11  Εγκριση   του  αριθμ. 3123/18-07-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ,  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΕΤ για  το έτος 2017 πρου/σμού 5.381,60 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

12  Εγκριση του αριθμ. 2432/13-06-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 12ου ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού  7.208,12 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

13  Εγκριση του αριθμ. 2768/30-06-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πρου/σμού 15.500,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

14  Περί  διαγραφής  προσαυξήσεων

15  Περί  έγκρισης  του πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής της παροχής  υπηρεσίας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΟΠΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ  ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ στις ΘΕΣΕΙΣ  ΑΘΕΡΑΣ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΚΑΛΑΧΥ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΚΑΒΟΣ ΒΟΤΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΡΟΥΣΟΥΜ  ΑΘΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

16  ερί  συγκρότησης  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

17  Περί  συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής  και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ

18  Περί  αποδοχής χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη δαπανών  εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων πρώην ΣΑΤΑ ποσού  49.650,00 ευρω και κατανομής ποσού 6.200 ευρω για την εκτέλεση έργου

19  Περί  κατανομής  χρηματοδότησης από τους  Κεντρικους Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη δαπανών  εκτέλεσης έργων και επενδυτικών  δραστηριοτήτων - πρώην ΣΑΤΑ 11η και 12η κατανομή έτους 2016 ποσού 2.811,43 ευρω

20  Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

21  Περί χορήγσης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

22  Περί  διαγραφής οφειλών  βεβαιωμένων εκ παραδρομής από τέλη υδρευσης

23  Περί παραχώρησης χρήσης χώρου για μετεγκατάσταση σεισμολογικού σταθμού Αλοννήσου

24  Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασμού της Παναγίας στις 15-08- 2017 στην Χώρα και ψήφιση πίστωσης 4.349,03 ευρω σε βάρος του ΚΑ 15. 6471.01 με τίτλο έξοδα πολιτιστικων δραστηριοτήτων

25  Μετατόπιση αγροτικής οδού ιδιοκτησίας κ. Δημήτριου Καλογιάννη στη θέση Μουρτερό

26  Εκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων

27  Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΓΙΑΛΙΑ ΕΩΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

28  Περί συγκρότησης  Επιτροπής  Προσωρινής  και Οριστικής  Παραλαβής του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΠΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

29  Περί συγκρότησης  Επιτροπής  Προσωρινής  και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

                                                                                                                          

                                                                                                                 Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 02 Aug 2017 09:28:38 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1137-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1137-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  28/7/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 3292

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 1 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί 5ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2017

2  Περί 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2017

3  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

4  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Π. Βαφίνη στις 2-7-2017 στη Σκιάθο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 250,00 ευρω

5  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Π. Βαφίνη   στις      20-6-2017, στη Λάρισα και Βόλο και έγκριση της δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 900,00 ευρω

6  Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Εως ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

7  Περί 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ετους 2017 του ΔΛΤ

8  Περί 3ης Αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017 του ΔΛΤ

9  Περί εξέτασης αίτησης του κ.  Von Schirnding Nicolas για παροχή υδροδότησης στην οικοδομή του στην περιοχή  Καβάκια Αλοννήσου

10  Συμπαράσταση στον δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

11  Εγκριση   του  αριθμ. 3123/18-07-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ,  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΕΤ για  το έτος 2017 πρου/σμού 5.381,60 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

12  Εγκριση του αριθμ. 2432/13-06-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 12ου ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού  7.208,12 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

13  Εγκριση του αριθμ. 2768/30-06-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πρου/σμού 15.500,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

14  Περί  διαγραφής  προσαυξήσεων

15  Περί  έγκρισης  του πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής της παροχής  υπηρεσίας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΟΠΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ  ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ στις ΘΕΣΕΙΣ  ΑΘΕΡΑΣ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΚΑΛΑΧΥ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΚΑΒΟΣ ΒΟΤΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΡΟΥΣΟΥΜ  ΑΘΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

16  Περί  συγκρότησης  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ

17  Περί  συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής  και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΟΔΩΝ

18  Περί  αποδοχής χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 για κάλυψη δαπανών  εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων πρώην ΣΑΤΑ ποσού  49.650,00 ευρω και κατανομής ποσού 6.200 ευρω για την εκτέλεση έργου

19  Περί  κατανομής  χρηματοδότησης από τους  Κεντρικους Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016 για κάλυψη δαπανών  εκτέλεσης έργων και επενδυτικών  δραστηριοτήτων - πρώην ΣΑΤΑ 11η και 12η κατανομή έτους 2016 ποσού 2.811,43 ευρω

20  Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

21  Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας για το έργο ΕΡΓΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

22  Περί  διαγραφής οφειλών  βεβαιωμένων εκ παραδρομής από τέλη υδρευσης

23  Περί παραχώρησης χρήσης χώρου για μετεγκατάσταση σεισμολογικού σταθμού Αλοννήσου

24  Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδήλωσης εορτασμού της Παναγίας στις 15-08- 2017 στην Χώρα και ψήφιση πίστωσης 4.349,03 ευρω σε βάρος του ΚΑ 15. 6471.01 με τίτλο έξοδα πολιτιστικων δραστηριοτήτων

25  Μετατόπιση αγροτικής οδού ιδιοκτησίας κ. Δημήτριου Καλογιάννη στη θέση Μουρτερό

                                                                                                                          

                                                                                                                 Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 28 Jul 2017 13:18:16 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 17/2017 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1132-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds-17-2017 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1132-prosklisi-se-eidiki-synedriasi-ds-17-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  21/7/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 3169

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                         Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο ,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 17 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 27 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί 5ης αναμόρφωσης του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2017

2  Περί 3ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου έτους 2017

3  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο

4  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου Π. Βαφίνη στις 2-7-2017 στη Σκιάθο και έγκριση δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 250,00 ευρω

5  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Π. Βαφίνη   στις      20-6-2017, στη Λάρισα και Βόλο και έγκριση της δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης 900,00 ευρω

6  Περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ Εως ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

7  Περί 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ετους 2017 του ΔΛΤ

8  Περί 3ης Αναμόρφωσης πρου/σμού οικον. Έτους 2017 του ΔΛΤ

9  Περί εξέτασης αίτησης του κ.  Von Schirnding Nicolas για παροχή υδροδότησης στην οικοδομή του στην περιοχή  Καβάκια Αλοννήσου

10  Συμπαράσταση στον δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ

11  Εγκριση   του  αριθμ. 3123/18-07-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ,  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΝΕΤ για  το έτος 2017 πρου/σμού 5.381,60 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

12  Εγκριση του αριθμ. 2432/13-06-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 12ου ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ πρου/σμού  7.208,12 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

13  Εγκριση του αριθμ. 2768/30-06-2017 Α Πρωτοκόλλου  Οριστικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ              ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πρου/σμού 15.500,00 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

14  Περί  διαγραφής  προσαυξήσεων

15  Περί  έγκρισης  του πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής της παροχής  υπηρεσίας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΟΠΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ  ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ στις ΘΕΣΕΙΣ  ΑΘΕΡΑΣ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΓΚΑΛΑΧΥ ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΚΑΒΟΣ ΒΟΤΣΗ ΑΘΕΡΑΣ ΡΟΥΣΟΥΜ  ΑΘΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

                                                                                                                          

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 21 Jul 2017 11:50:09 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 16/2017 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1130-prosklisi-se-synedriasi-ds-16-2017 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1130-prosklisi-se-synedriasi-ds-16-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ                                                      OΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  21/7/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 3162

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο , Μέλος

11)Αναγνώστου Γ.Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο,Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  έγκρισης πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

2  Περί ψήφισης πίστωσης 1.110,00 ευρω και έγκριση εξόδων πολιτιστικων δραστηριοτήτων του δήμου

3  Περί  τροποποίησης του Ο.Ε.Υ  του δήμου Αλοννήσου  και σύσταση πέντε (5) νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών  καθαριότητας  εν γένει, προκειμένου να καλυφθούν οι  αντίστοιχες ανάγκες και να  διασφαλιστεί η ευρυθμη  λειτουργία των υπηρεσιών και η προστασία της  δημόσιας υγείας, σύμφωνα  με την αριθμ. 19/30-06-2017 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ

Η    συνεδρίαση  κρίνεται  ως κατεπείγουσα διότι  από την  αναβολή  της  συζήτησης  των  θεμάτων  κινδυνεύουν  άμεσα  τα συμφέροντα του  δήμου,   διότι  πρέπει  να  εξασφαλισθή  η ομαλή  λειτουργία  των δομών  του παιδικού σταθμού, ΚΔΑΠ  και της υπηρεσίας  καθαριότητας  του δήμου

                                                                                                                         

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                  Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 21 Jul 2017 10:51:34 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/2017 ΔΣ https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1118-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-15-2017-ds https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1118-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-15-2017-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                              Αλόννησος  13/7/2017 

                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ/λου 3013

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο,  Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο,  Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 14 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  σύναψης και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αλοννήσου, περί έγκρισης των  όρων αυτής και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 - 2020 στον  ΄Αξονα  Προτεραιότητας  14 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑ  για την υλοποίηση  της Πράξης  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

2 Περί  α)  Έγκρισης   της  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙ - ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ β) Έγκρισης της ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΠΑΤΗΤΗΡΙ -    ΒΟΤΣΗ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  και γ) Υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης  της Πράξης  με τίτλο  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ - ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΑΙ  ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ   της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας

Η  συνεδρίαση  κρίνεται ως  κατεπείγουσα  διότι από την αναβολή  λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων  κινδυνεύουν  άμεσα τα   συμφέροντα  του δήμου λόγω των προθεσμιών που  υπάρχουν

                                                                                                                          

                                                                                                                   Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Thu, 13 Jul 2017 10:49:32 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1115-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-ds https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1115-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  5/7/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 2840

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέας

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο,  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 5 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Εγκριση της απασχόλησης εως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-03-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρεου 24 του Ν. 4479/2017  του προσωπικού που προσλήφθηκε   στον δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017

Το  θέμα  κρίνεται κατεπείγον  προκειμένου να βρεθή άμεση λύση με τους συμβασιούχους εργαζομένους  στην καθαριότητα  του δήμου

                                                                                                                           

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                               Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 05 Jul 2017 12:03:13 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/2017 ΔΣ ''Εγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1105-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-12-2017-ds-egkrisi-tis-peraitero-metavivasis-tou-dikaiomatos-aplis-xrisis-aigialoy-paralias-apo-ton-dimo-alonnisou-pros-tritous-me-synapsi-misthotikis-sxesis-enanti-antallagmatos-symfona-me-ta-orizomena-sto-n-2971-2 https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1105-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-12-2017-ds-egkrisi-tis-peraitero-metavivasis-tou-dikaiomatos-aplis-xrisis-aigialoy-paralias-apo-ton-dimo-alonnisou-pros-tritous-me-synapsi-misthotikis-sxesis-enanti-antallagmatos-symfona-me-ta-orizomena-sto-n-2971-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                    Αλόννησος  14/6/2017                                                                                                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 2463

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο, Δήμαρχο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο, Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο,  Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο, Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ. Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12 / 2017 ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Εγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο Ν. 2971/2001, την ΚΥΑ    αρ. πρωτ. ΔΔΠΟΟΟ7378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 1636/Β/12-05-2017 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/07-06-2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 1970/Β/07-6-2017 για τους έχοντες το δικαίωμα  της χρήσης άνευ δημοπρασίας εως 31-12-2019

Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον διότι τα μισθωτήρια πρέπει να έχουν υπογραφή  μέχρι 23-6-2017

                                                                                                                          

                                                                                                                    Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                    Τσουκανάς Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Wed, 14 Jun 2017 13:11:49 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1089-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds https://mail.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/dimotiko-symvoulio/proskliseis-dimotikou-symvouliou/item/1089-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-ds

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424350201

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                  Αλόννησος  26/5/2017 

                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ/λου 2094

Προς τους κ.κ Α) Βαφίνη Πέτρο

                          Β) Δημοτικούς Συμβούλους

1)Καλογιάννη Δ. Θεόδωρο, Αντιπρόεδρο

2)Αναγνώστου Κική, Γραμματέα

3)Καλογιάννη  Ι.  Κωνσταντίνο  Μέλος

4)Αργυρίου Στ.  Άγγελο , Αντιδήμαρχο

5)Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ ,Αντιδήμαρχο

6)Αγάλλου Π. Σμαραγδή, Μέλος

7)Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή, Μέλος

8)Χρήστου Χ. Δημήτριο, Μέλος

9)Τσουκανά Ι. Χριστίνα, Μέλος

10)Μαλαματένια  Θ. Βάϊο , Μέλος

11)Αναγνώστου Γ. Παναγιώτη, Μέλος

12)Θεοδώρου Ν. Χαρίκλεια, Μέλος

13)Καλογιάννη Κ.Δημήτριο, Μέλος

14)Χλίβα  Ν. Κωνσταντίνο, Μέλος

15)Δροσάκη Ι. Κωνσταντίνο, Μέλος

16) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη, Μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10 / 2017 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, την 30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Αποδοχή ποσού 7.220,00 ευρω για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του δήμου Αλοννήσου, Β κατανομή έτους 2017 από ΚΑΠ  έτους 2017 και κατανομή ποσού 7.209,17 ευρω στις σχολικές επιτροπές

2  Αποδοχή και κατανομή ποσού 112.320 ευρω για την Πράξη ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και ορισμού υπολόγου

3  Εγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΡΓΑ ΠΡΟΠΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

4  Εγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

5  Εγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του δημάρχου κ. Π. Βαφίνη στις 25-05-2017 στον Βόλο και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης  200,00 ευρω

6  Εγκριση αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων λιμένα και χερσαίας ζώνης Πατητηρίου

7  Αντικατάσταση μέλους στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Λυκείου Αλοννήσου

8  Εγκριση μεταβίβασης τηλεφωνικών συνδέσεων του ΟΠΑΚΔΑ  στον δήμο

9  Εξέταση αίτησης του κ. Νικόλαου Αθανασίου στην οικοδομή του στην θέση Κοκκινόες

10  Διαγραφή οφειλών  από τέλη ύδρευσης

11  Ενστα΄σεις- αντιρρήσεις βεβαιωμένες παραβάσεις ΚΟΚ

12  Διαγραφή προσαυξήσεων

13  Εξέταση αίτησης του κ. HOWELL ROBERT HENRY για παροχή υδροδότησης   στην  οικια του

 στην περιοχή  Βαβμακιές

14  Εξέταση αίτησης  του κ. Ν. Αθανασίου εκπροσώπου της εταιρίας ΑLONISSOS VIEW VILLAS για      παροχή υδροδότησης  σε οικία στη θέση Μεγάλο Χωράφι

15  Χορήγηση βεβαίωσης μη διεκδίκησης - μη απαίτησης    που αφορά γεωτεμάχιο της  Παρασκευούλας Καλογιάννη από  το δήμο Αλοννήσου

                                                                                                                          

                                                                                                                 Ο Πρόεδρος Του Δ.Σ.

    

                                                                                                                 Τσουκανάς  Κ.  Παναγιώτης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Fri, 26 May 2017 11:21:00 +0300