ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://www.alonissos.gov.gr Fri, 24 Nov 2017 09:24:45 +0200 Joomla! - Open Source Content Management el-gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 21/2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1159-prosklisi-se-synedriasi-oe-21-2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1159-prosklisi-se-synedriasi-oe-21-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  12/10/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 4535

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2) Kαλογιάννη  Δ. Θεόδωρο, μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,   αντιπρόεδρος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ,  μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 21 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί έγκρισης Τεχνικής Εκθεσης - Μελέτης του Σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

2  Περί ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικον. Έτους

3  Περί  έγκρισης  πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεσης ψήφισης πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών μετά την 6η αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων οικον. Έτους 2017 για την ευρυθμη λειτουργία του δήμου μας

4  Περί διερεύνησης για την δυνατότητα σύναψης τοκοχρεολυτικού  δανείου ύψους 120.000 ευρω με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  ή  άλλο Τραπεζικό   ίδρυμα για την προμήθεια καινούργιου λεωφορείου τριάντα οκτώ  38 θέσεων

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Thu, 12 Oct 2017 11:33:41 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/2017 ΟΕ https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1140-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-19-2017-oe https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1140-prosklisi-se-taktiki-synedriasi-19-2017-oe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr                                                                      Αλόννησος  4/8/2017 

                                                                                                                                                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ/λου 3445

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,   μέλος

2) Καλογιάννη  Δ. Θεόδωρο,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 19 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 8 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  ψήφισης  πίστωσης   1.890,84 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Α 30.6662.01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

2  Ορισμός πληρεξουσιου  δικηγόρου

3  Περί  έγκρισης  πραγματοποίησης δαπανών και ψήφιση πιστώσεων σε βάρος        διαφόρων ΚΑ μετά την 5η Αναμόρφωση του πρου/σμού του δήμου οικον. Έτους 2017

4  Ψήφιση πίστωσης 16.963,20 ευρω σε βάρος του ΚΑ 20/6262.05 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ πρου/σμού 13.680 ευρω    πλέον ΦΠΑ 24% συνολικός πρου/σμός 16.963,20 ευρω

5  Ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25.7131.05 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ ΑΦΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΝΕΡΟΥ

6  Περί  έγκρισης συνολικής πολυετούς δαπάνης ποσού 1.636.800,00 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.03 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ και έγκριση διάθεσης πίστωσης   ποσού 5.000 ευρω για το τρέχον έτος 2017

7  Περί ψήφισης πίστωσης 24.800 ευρω σε βάρος του ΚΑ 25/6117.05 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

8  Περί ψήφισης πίστωσης 5.580 σε βάρος του ΚΑ 20.6117.03 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

9  Περί ψήφισης πίστωσης 15.000 ευρω σε βάρος  του ΚΑ 20/7135.01 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

10  Περί ψήφισης πίστωσης 24.800 ευρω σε βάρος του ΚΑ 30/7135.09 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΒΛΑΒΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ

11  Ορισμός  πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράταση στη συνεδρίαση στις 24-10-2017 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου/Τακτική Διαδικασία, σύνταξη  και κατάθεση προτάσεων και εξέταση μαρτύρων προς απόκρουση αγωγής  του Ανδρέα Χάλαρη του Νικολάου και β) έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 1.215,20 ευρω  συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

                                                                                                                         

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                             Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 04 Aug 2017 13:51:09 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/2017 ΟΕ ''Ληψη απόφασης περί επάρκειας πιστώσεων για την σύσταση νέων θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Αλοννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/17'' https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1133-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-18-2017-oe-lipsi-apofasis-peri-eparkeias-pistoseon-gia-tin-systasi-neon-theseon-ston-oev-tou-dimou-alonnisou-symfona-me-tis-diatakseis-tou-arthrou-24-tou-n-4479-17 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1133-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-18-2017-oe-lipsi-apofasis-peri-eparkeias-pistoseon-gia-tin-systasi-neon-theseon-ston-oev-tou-dimou-alonnisou-symfona-me-tis-diatakseis-tou-arthrou-24-tou-n-4479-17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/2017 ΟΕ ''Ληψη απόφασης περί επάρκειας πιστώσεων για την σύσταση νέων θέσεων στον ΟΕΥ του Δήμου Αλοννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/17''

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Mon, 24 Jul 2017 08:39:36 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 18/2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1131-prosklisi-se-synedriasi-oe-18-2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1131-prosklisi-se-synedriasi-oe-18-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  21/7/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 3167

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτης  μέλος

3)Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος μέλος

4) Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 18 / 2017   ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Ληψη  απόφασης  περί  επάρκειας πιστώσεων για την σύσταση νέων θέσεων στον ΟΕΥ του  Δήμου  Αλοννήσου σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρρθρου  24  του Ν. 4479/17

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 21 Jul 2017 11:13:39 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1129-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-17-2017-oikonomikis-epitropis https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1129-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-17-2017-oikonomikis-epitropis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  19/7/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 3134

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2)Καλογιάννη  Δ.  Θεόδωρο,    μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,   μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,   μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην  17 / 2017   ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 19 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί  έγκρισης ή μη των Πρακτικών Ι και ΙΙ  και  κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 0 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΤΟΥς 2017 - 2018  συνολικού πρου/σμού 70.412,88 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24%

Επειδή ο δήμος κινδυνεύει να μείνει χωρίς καύσιμα το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Wed, 19 Jul 2017 12:51:46 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ 16/2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1117-prosklisi-se-synedriasi-oe-16-2017 https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1117-prosklisi-se-synedriasi-oe-16-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  7/7/2017  

                                                                                Αριθ. Πρωτ/λου 2920                                                                                                                                                                                                                             

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελος μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτης  μέλος

3)Δροσάκης Ι. Κωνσταντίνος μέλος

4) Καλογιάννης Ν. Μιχαήλ μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 16 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1  Περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο.

2  Απαλλαγή υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού

3  Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 9.404,16 ευρώ του Κ.Α. 25.7131.01 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΕΩΝ πρου/σμού 7.584,00 πλέον ΦΠΑ 24% (Συνολικό ποσό πρου/σμού : 9.404,16 ευρώ.

4  Περί έγκρισης πρακτικών διενέργηθείσης δημοπρασίας εκμίσθωσης παραλιών έως 31-12-2019

5  Περί έγκρισης ή μη των Πρακτικών Ι,ΙΙ και ΙΙΙ και κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνοσμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ πρου/σμού 26.502,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολικός πρου/σμός: 32.863,10 ευρώ)

6  Περί 5ης αναμόρφωσης του Προυπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017

7  Περί ανατροπής αποφάσεων υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες η ανάληψη υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί μερικώς ή ολικώς εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους

8  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την απόκρουση αγωγής της Ρεγγίνε Τάφελ κατά του Δήμου

 

9  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου επί της από 20-8-2009 προσφυγή της Μαρίας Γιαννακούλη του Γεωργίου.

10  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου επί της από 24-2-2009 προσφυγή του Νικολάου Κυριαζή του Δημητρίου.

11  Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη υπομνήματος εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου επί της από 1-8-2009 προσφυγή της Μελπομένης Βασιλείου του Αναστασίου.

12  Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 1.890,84 ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟΝ ΚΑ 30.30.6662.01 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

13  Περί ψήφισης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ, στον ΚΑ 30.6662.01 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 07 Jul 2017 14:43:48 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1114-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-15-2017-oikonomikis-epitropis https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1114-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-15-2017-oikonomikis-epitropis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  4/7/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 2817

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ , μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή,   μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 15 / 2017   Eκτακτη – Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 4 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών  και Σχεδίου Διακήρυξης και κατάρτισης όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ετους 2017- 2018 πρου/σμού 56.784,58 ευρω πλέον ΦΠΑ 24% = 70.412,88 ευρω.

Το  θέμα κρίνεται ως κατεπείγον  διότι πρέπει  να γίνη προμήθεια πετρελαίου για τα απορριμματοφόρα  αυτ/τα  του δήμου.

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Tue, 04 Jul 2017 09:55:38 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 / 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1108-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-14-2017-oikonomikis-epitropis https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1108-prosklisi-se-ektakti-synedriasi-14-2017-oikonomikis-epitropis

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  23/6/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 2626

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1)Πέτρο  Βαφίνη, Πρόεδρο

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,  μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη,   μέλος

3) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ,  μέλος

4 Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή ,  μέλος

5)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 14 / 2017   ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Κατάρτιση όρων δημοπράτησης παραλιών έτους 2017

Το  θέμα  κρίνεται ως κατεπείγον διότι η  23η Ιουνίου είναι η τελευταία προθεσμία κατάρτισης – δημοσίευσης της διακήρυξης δημοπρασιών παραλιών

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                     Κ.α.α ο Αντιπρόεδρος

  

                                                                                                      Κων/νος  Ι. Δροσάκης

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 23 Jun 2017 10:31:09 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1104-prosklisi-se-synedriasi-oe https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1104-prosklisi-se-synedriasi-oe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  9/6/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 2377

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο,   μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη,   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο,  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ,  μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή ,  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριο,  μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 13 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Περί ψήφισης πίστωσης 24.800 ευρω  για την παροχή υπηρείας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ στις ΘΕΣΕΙΣ  ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ- ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΑΘΕΡΑΣ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΚΑΒΟΣ, ΑΘΕΡΑΣ ΒΟΤΣΗΣ, ΡΟΥΣΟΥΜ ΑΘΕΡΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠ0 ΘΕΟΜΗΝΙΑ πρου/σμού συνολικού ποσού 24.800 ευρω

2  Περί ψήφισης πίστωσης 24.762,80 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ πρου/σμού 24.762,80 ευρω

                                                                                                                          

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 09 Jun 2017 14:12:11 +0300
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1090-prosklisi-se-synedriasi-oe https://www.alonissos.gov.gr/index.php/dimos-alonissou/epitropes/oikonomiki-epitropi/proskliseis-oikonomikis-epitropis/item/1090-prosklisi-se-synedriasi-oe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

     ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 37005

     ΤΗΛ. 2424065555

     FAX. 2424065207

     E-MAIL.dimosalo@0578.syzefxis.gov.gr

                                                                                Αλόννησος  26/5/2017                                                                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ/λου 2099

  

Προς  μέλη Οικονομικής Επιτροπής

1) Αργυρίου Στ. Άγγελο  μέλος

2) Αναγνώστου Β. Παναγιώτη   μέλος

3)Δροσάκη  Ι. Κωνσταντίνο  μέλος

4) Καλογιάννη  Ν. Μιχαήλ μέλος

5) Κυριαζή Ι. Μαγδαληνή  μέλος

6)Χρήστου Χ. Δημήτριος μέλος

ΘΕΜΑ Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

      Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην  12 / 2017   Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, την 30 Μαίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1  Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ψήφισης πιστώσεων μετά την 4η αναμόρφωση του πρου/σμού εξόδων οικον. Έτους 2017

2  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την συνδρομή  κωλύματος προσλήψεως ως εργάτη πρασίνου ΥΕ του Ελευθέριου Κρουσανιωτάκη και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 334,80 ευρω συμ/νου ΦΠΑ 24% για την αμοιβή του

3  Ψήφιση πίστωσης 1.012,96 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

4  Ψήφιση πίστωσης 5.000 ευρω για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ

5  Εγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 3.000 ευρω για την συμμετοχή του δήμου στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6  Εγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης ψήφισης πίστωσης για την εκτέλεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7  Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση  δαπάνης με τίτλο ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΚΛΠ

8  Εγκριση παροχής υπηρεσίας με τίτλο ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ και διάθεση   πίστωσης 8.202,60 ευρω           από χρηματοδότηση του Υπ. Εσωτερικων για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών  που προκαλούνται από θεομηνίες ΣΑΕ 055

9  Εγκριση περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από τον δήμο Αλοννήσου προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/2011 και την ΚΥΑ ΔΔΠΟΟ7378/0454ΒΕΞ2015/11-05-2017 ΦΕΚ !^#^/Β/12-05-2017 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την απαραχώρησ απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου  2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη  μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλάγματος για τοποθέτηση ομπρελλοκαθισμάτων - τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων - θαλάσσιων μέσων αναψυχής α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας όμοροι και β στους  μη δικαιούχους απευθείας  παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία

10  Ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση του 12ου Φυσιολατρικού Αγώνα Δρόμου Αλοννήσου

                                                                                                                           

                                                                                      Ο Πρόεδρος Της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                                                          Βαφίνης Πέτρος

]]>
nikidro@alonnisos.gov.gr (ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΑΚΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Fri, 26 May 2017 13:08:26 +0300