ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (75)

Δευτέρα, 16 Μαϊος 2016 10:19

ALONISSOS CHALLENGE 2016

Από

ALONISSOS CHALLENGE 2016 - 11th Alonissos Challenge

Alonissos Challenge 2016 Ο Δήμος Αλοννήσου προκηρύσσει τον 11ο Φυσιολατρικό αγώνα δρόμου Αλοννήσου. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσελκύσει δρομείς και αθλούμενους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, να γνωρίσουν τις ομορφιές της Αλοννήσου, τρέχοντας ή περπατώντας στις διάφορες διαδρομές. Συνολικά θα διεξαχθούν τρεις αγώνες τρεξίματος αποστάσεων 30 χλμ., 10 χλμ. και 2 χλμ.  ενώ θα πραγματοποιηθεί και μια διαδρομή 15 χλμ. για περιπατητές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Σημείο εκκίνησης-τερματισμού όλων των διαδρομών: Πατητήρι Αλοννήσου (Λιμάνι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αλόννησος, 11 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1732

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Κατόπιν της Α.Π.223/20-1-2016 έγγραφης δήλωσης-παραίτησης του Βλάικου Παναγιώτη του Αποστόλου από την ιδιότητά του ως Δημοτικός Σύμβουλος, της Α.Π.1055/9-3-2016 έγγραφης δήλωσης-παραίτησης του Σουτζούκη Βασίλειου του Ιωακείμ από την ιδιότητά του ως Δημοτικός Σύμβουλος, της Α.Π.1202/17-3-2016 έγγραφης δήλωσης-παραίτησης του Ζαβαλιάδη Στέργιου του Χριστοδούλου ως Δημοτικός Σύμβουλος, του Α.Π.403/1-2-2016 Πρακτικού Ορκωμοσίας του Νέου Δημοτικού Συμβούλου Βλάικου Δημήτριου του Κων/νου, του Α.Π.1138/11-3-2016 Πρακτικού Ορκωμοσίας του Νέου Δημοτικού Συμβούλου Καλογιάννη Μιχαήλ του Νικολάου, του Α.Π. 1697/8-4-2016 Πρακτικού Ορκωμοσίας του Νέου Δημοτικού Συμβούλου Αναγνώστου Παναγιώτη του Βασιλείου, τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4270/2014 (Ασυμβίβαστα καθήκοντα του Δημοτικού Ταμία και του αναπληρωτή του) κρίνεται αναγκαία η διενέργεια νέας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου για το οικονομικό έτος 2016.

Συνεπώς, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 και ώρα 10:00π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ.67/11-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΑΑ6ΩΨ6-Ξ1Υ) Απόφαση του Δημάρχου, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου για το οικονομικό έτος 2016.

Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα αφορά τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις ακόλουθες επιτροπές:

Α. ΕΡΓΑ

1) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.(Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής έργων προϋ/σμού έως 6.632,43€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής έργων προϋ/σμού άνω των 6.632,43€(Δημοτικός Σύμβουλος: 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

Β1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή αξιολόγησης (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

Β2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.)

1) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή αξιολόγησης (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

Γ1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού έως 2.934,70€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού από 2.934,70€ έως 35.216,43€ (2 Υπάλληλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

Γ2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού έως 2.934,70€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού από 2.934,70€ έως 35.216,43€ (2 Υπάλληλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα τακτικό και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τεχνικός)

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Υ.Α.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349 Β’/1975)

Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα τακτικό και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τεχνικός.

Ε. Επιτροπή παραλαβής ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 67 του Π.Δ 28/1980)

2 Υπάλληλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα τακτικό και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τεχνικός.

Ζ. Επιτροπή παραλαβής ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

(σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και το άρθρο 2.2 της αριθ. Πρωτ.4944/2015 Σύμβασης για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας)

2 Υπάλληλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αλόννησου

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αλόννησος, 25/1/2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.285

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Τ.Κ.37005

ΤΗΛ.2424350213

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενόψει της χορήγησης από τον Δήμο μας αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Ν. 4264/2014.

Δικαιούχοι είναι:

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') στο Δήμο αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.


Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ καθώς και πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ανήκει σε μία από τις κατηγορίες τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 22.


Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Υ για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερόμενου/ης, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο)

Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση δικαιολογητικών επισύρει αποκλεισμό της αίτησης.

Ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016.

Επιπλέον για την χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Δήμο:


(α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125),

(β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,

(γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,(δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών.

Με την υπ’ αριθ. 160/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σχετικά με τον αριθμό των αδειών και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης με την υπ’ αριθ.πρωτ. 6902/2015 απόφαση του καθόρισε τις κάτωθι άδειες που είναι δυνατό να χορηγηθούν από το Δήμο μας και εκατόν πενήντα ευρώ (150€) τέλος για την χρήση των χώρων ανά άδεια και θέση.

 1. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 2. ΚΑΣΤΑΝΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 3. ΠΟΠ ΚΟΡΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 4. ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 5. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΓΛΥΚΑ – ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 6. ΜΕΛΙ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΔΕΙΕΣ
 7. ΕΙΔΗ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΚΕΡΑΜΙΚΑ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ
 8. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ
 9. ΑΝΘΗ: ΜΙΑ (1) ΑΔΕΙΑ
 10. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ – ΒΟΤΑΝΑ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ
 11. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: ΔΥΟ (2) ΑΔΕΙΕΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 58/2013 απόφασή του, προσδιόρισε συγκεκριμένες θέσεις για την άσκηση υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Οι θέσεις οι οποίες καθορίσθηκαν είναι οι εξής:

Στον Νέο Οικισμό: Μία (1)θέση κάστανα στην πλατεία έμπροσθεν του καταστήματος πρώην Κουτούκι,

Στον οικισμό Βότση στην πλατεία της παιδικής χαράς: Μία (1) θέση καλαμπόκι, Μία (1) θέση Πόπ Κόρν, Μία (1) θέση μαλλί της γριάς, Μία (1) θέση λουκουμάδες,

Στον Οικισμό Χώρας Αλοννήσου στο άλσος-δασύλιο: Μία(1) θέση κάστανα, Μία(1) θέση μαλλί της γριάς, Μία(1) θέση ποπ κόρν, Μία (1) θέση αρωματικά φυτά –βότανα,

Στο Ρουσούμ Γιαλό στον πεζόδρομο της προβλήτας: Μία(1) θέση μέλι-μελισσοκομικά προϊόντα,

Στον οικισμό Στενή Βάλα στην παραλία: Μία (1) θέση είδη λαϊκής τέχνης

Στον οικισμό Χώρα Αλοννήσου στη θέση αλώνι πλησίον του νεκροταφείου: Μία (1) θέση Λουκουμάδες, Μία (1) θέση μέλι-μελισσοκομικά προϊόντα, Μία (1) θέση είδη λαϊκής τέχνης- κεραμικά, Μία (1) θέση ξυλόγλυπτα, Μία (1) θέση άνθη, Μία (1) θέση ξηροί καρποί, Μία (1) θέση βιβλία.

Οι υπόλοιπες άδειες προβλέπονται για το χώρο χερσαίας ζώνης λιμένος Πατητηρίου.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αλόννησος, 21 Ιανουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 250

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/07.11.2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα 10:00π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ.67/11.01.2016 (ΑΔΑ: 6ΑΑ6ΩΨ6-Ξ1Υ) Απόφαση του Δημάρχου, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Παραλαβής για την Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας Νερού στο Δήμο Αλοννήσου.

Η κλήρωση θα αφορά τον ορισμό τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών (2 υπαλλήλων και 1 δημοτικού συμβούλου), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/1980, το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και το άρθρο 2.2 της αριθ. Πρωτ.4944/2015 Σύμβασης για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αλόννησου

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

          

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΗΛ:24240 66150-24243 50212
Ε-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

Ανακοίνωση

Ο Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσουανακοινώνει πως ξεκινά τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους του έτους 2015 – 2016. Στο Αθλητικό Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι κάτοικοι (ενήλικες και παιδιά) ανεξαρτήτως ηλικίας.

Για την εγγραφή σε κάποιο από τα τμήματα αθλητισμού, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικής αίτησης που διατίθεται από το γραφείο του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων», από τους υπεύθυνους γυμναστές των προγραμμάτων ή στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφία & ιατρική βεβαίωση.

Η συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα στοιχίζει 15,00 ευρώ ανά μήνα για όλους τους αθλούμενους και τα χρήματα θα καταβάλλονται με την έναρξη συμμετοχής στο τμήμα.

Υπάρχουν επίσης ειδικές τιμές:

 • 10,00 € για συγγενή 1ου βαθμού της ίδιας οικογένειας
 • 10,00 € για μέλος πολύτεκνης οικογένειας (τρία παιδιά και άνω)
 • 10,00 € για το δεύτερο, το τρίτο και παραπάνω τμήμα άθλησης που συμμετέχει ο ίδιος αθλούμενος (στο πρώτο τμήμα κανονική συνδρομή)
 • 10,00 € για τους ανέργους υποδεικνύοντας την κάρτα ανεργίας σε κάθε ανανέωση συνδρομής.

Όλοι οι παραπάνω οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό έγγραφο ή κάρτα ή ταυτότητα της ιδιότητάς τους προκειμένου να απολαμβάνουν την ειδική τιμή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτιστικών – Αθλητικών – Κοινωνικών Δράσεων» στο τηλέφωνο 24243-50212 και με τους υπεύθυνους γυμναστές των προγραμμάτων:

Αναγνώστου Μαρία – τηλ.: 6978256092

Μαλαματένιου Χριστίνα – τηλ.: 6972094203

Λιάκος Ευάγγελος – τηλ.: 6974186133

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Χρήστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αλόννησος, 11 Ιανουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 68

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:00π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ.67/11-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΑΑ6ΩΨ6-Ξ1Υ) Απόφαση του Δημάρχου, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών στις επιτροπές έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αλοννήσου για το οικονομικό έτος 2016.


Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα αφορά τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στις ακόλουθες επιτροπές:

Α. ΕΡΓΑ

1) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.(Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής έργων προϋ/σμού έως 6.632,43€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής έργων προϋ/σμού άνω των 6.632,43€(Δημοτικός Σύμβουλος: 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

Β1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή αξιολόγησης (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

Β2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.)

1) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή αξιολόγησης (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

Γ1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών (Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού έως 2.934,70€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

3) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού από 2.934,70€ έως 35.216,43€ (2 Υπάλληλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη)

Γ2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού έως 2.934,70€ (Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη)

2) Επιτροπή παραλαβής προϋ/σμού από 2.934,70€ έως 35.216,43€ (2 Υπάλληλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα τακτικό και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τεχνικός)

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Υ.Α.3373/390/1975 (ΦΕΚ 349 Β’/1975)

1) Υπάλληλοι: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα τακτικό και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τεχνικός.

Ε. Επιτροπή παραλαβής ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 67 του Π.Δ 28/1980)

1) 2 Υπάλληλοι και 1 Δημοτικός Σύμβουλος: 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα τακτικό και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τεχνικός.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αλόννησου

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ

prosfiges genikiΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΗΣΤΕ! 
Ολοι μαζι μπορουμε εστω και προσωρινα να απαλυνουμε τον πονο αυτων των ανθρωπων που διωγμενοι απο τον πολεμο ζητουν ενα καλυτερο παρον και μελλον.

Απο αυριο 03/11 και εως και την Τεταρτη 11/11 θα παρακαλουσα να δωρισετε ζεστο ρουχισμο και υποδηματα (οχι καλοκαιρινα) για τους προσφυγες που καταφθανουν κατα χιλιαδες καθημερινα στη Λεσβο, Λημνο κτλ. Μικρα παιδια, αντρες και γυναικες περιμενουν τη βοηθεια ολων μας.

Θα ακολουθησει διαλογη,πακεταρισμα και αποστολη εκει που πραγματικα τα εχουν αναγκη. Οι δωρεες θα γινονται απεναντι απο το ΚΕΠ οποιαδηποτε στιγμη απο τις 08:00-15:00 καθημερινα και τις υπολοιπες ωρες με ενα απλο τηλ στο 6989492100.

Μπορειτε να καλειτε στο 6989492100 οποιαδηποτε στιγμη για πληροφοριες.

Οι Ελληνες ξερουμε απο ξεριζωμο και ξενιτια. Ακομα και στις ημερες της αβεβαιοτητας και κρισης που διανυουμε, εχουμε το ψυχικο πλουτο για να βοηθησουμε συνανθρωπους μας.

topiko sxedio apovliton

Μπορείτε να διατυπώσετε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί του συγκεκριμένου Σχεδίου.

E-mailγια υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων : konstantinos.sidas@0578.syzefxis.gov.gr

Παρακαλώ δείτε το συννημένο αρχείο

pdfΤοπικά Σχέδια Αλοννήσου - Διαχείριση Αποβλήτων

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 12:42

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Αναρτήθηκε από την
 LOGO KENTRΑ DIA VIOY MATΗISIS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

                       Δήμος    Αλοννήσου

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                   ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ     ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Π.7 & Α.Π.8

2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις  25 ΩΡΕΣ

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25 ΩΡΕΣ

2.8  Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25 ΩΡΕΣ

2.9  Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25 ΩΡΕΣ

2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων.25 ΩΡΕΣ

3.1 Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο I 50 ΩΡΕΣ

3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωής
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25 ΩΡΕΣ

5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων  25 ΩΡΕΣ

5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25 ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κ.Δ.Β.Μ. Α.Π.7 & Α.Π.8

8.10 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25 ΩΡΕΣ

8.36 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25 ΩΡΕΣ

8.39 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25 ΩΡΕΣΤα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για πληροφορίες απευθυνθείτε καθημερινά στην κα Καραμαγκιόλα Ελένη στο Δημαρχείο Αλοννήσου και στο τηλ 6981516949 ή ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Εγγραφές από Δευτέρα 28/09 έως Πέμπτη 01/10 10:00 – 13:00.

                                                                                                                                  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Βρίσκεστε εδώ: Home ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ